Centrum Seniora oferuje również pomocy prawną dla Seniorów i ich rodzin w każdym zakresie, m.in.:

1) Postępowania spadkowego(o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o roszczenia z tytułu zachowku, zapisu etc.);
– Ustalenie tytułu prawnego spadkobrania oraz pouczenie o sposobie i zakresie zebrania niezbędnej dokumentacji, w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza;
2) Prawa podatkowego – pouczenie o obowiązkach podatkowych wynikających z dziedziczenia, przygotowanie projektów deklaracji spadkowych.
3) Prawa rodzinnego (np. opieka, ubezwłasnowolnienie)
4) Prawa cywilnego (np. darowizny, dożywocie)

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Justyna Kaffanke
radca prawny
tel.: 12 260 98 20
e-mail: biuro@centrumseniora.pl