Powrót do domu ze szpitala to przystosowania się na nowo do prowadzenia samodzielnego życia. Często wiąże się on
z koniecznością wprowadzenia do dotychczasowego stylu życia zaleceń lekarza. Dla seniora taki powrót jest dodatkowo związany z potrzebą odzyskania sprawności fizycznej, jak również wewnętrznej pewności, że jest w stanie nadal samodzielnie funkcjonować. W Centrum Seniora w odzyskaniu sprawności ruchowej pomogą rehabilitanci i fizjoterapeuci, dzięki którym senior poczuje się pewniej. Jednak w wielu przypadkach, aby mogli oni rozpocząć współpracę z seniorem potrzebna jest pomoc psychologa i wsparcie ze strony rodziny dzięki której senior poczuje, że warto walczyć i pokonać obawy czy ból, by nadal cieszyć się życiem w gronie najbliższych. Dlatego oferujemy pobyty poszpitalne, których celem jest pomoc seniorowi w powrocie do możliwie samodzielnego życia.